Kimyəvi vasitələr

NƏ ÜÇÜN İCTİMAİ YERLƏRDƏ PROFESSİONAL KİMYƏVİ VASİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏ EDİLMƏLİDİR?
Professional kimyəvi vasitələr aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir :
• çox yüksək konsentrasiya halında olur
• dəqiq müəyyən edilmiş texnologiya əsasında istifadə edilir
• ekoloji cəhətdən tam təhlükəsizdir, çünki davamlı istifadə və təmizlik personalının gündəlik-daimi əlaqəsi üçün nəzərdə tutulub
Həmçinin, professional kimyəvi vasitələr səthlərin təmizlənməsi və dezinfeksiyası zamanı daha mükəmməl nəticə verir və səthlərə qayğıverici təsir göstərir. Belə kimyəvi vasitələr ilə təmizlik zamanı səthlərin üzərində çox nazik qoruyucu təbəqə yaranır və səth yenidən kirlənmədən müvəqətti qorunur.
Məişət kimyası və ya onun aşağı keyfiyyətli professional analoqları, qeyri-mütəmadi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu cür yuyucu vasitələrin əksəriyyətinin tərkibinə abraziv təsir göstərən maddələr daxildir. Bu maddələr tədricən səthlər və texniki avadanlığın üzərinin bütövlüyünü pozur və mikro cızıqlar yaradır. Nəticədə səthlər daha tez çirklənməyə məruz qalır və sonrakı təmizlənməsi çətinləşir.
Professional kimyəvi vasitələrin analoji məişət kimyası ilə müqayisədə daha baha dəyəri haqqında səhv fikir mövcuddur. Lakin bu yanlış müqayisədir çünki, ev təmizliyi üçün nəzərdə tutulan məhsullar artıq hazır halda satılır, heç bir xüsusi texnoloji prosesə uyğun istehlak edilməsini tələb etmir və ideal nəticənin əldə olunmasına zəmanət vermir.
Professional kimyəvi məhsullar təmizlik heyəti üçün təmamilə təhlükəsiz olan çox güclü konsentratlar halında satılır, üzərində qatılması, durulanması, saxlanılması və istifadəsi haqqında ətraflı məlumat göstərilir. Bu vəziyyət peşəkar təmizlikdə səthlərin müxtəlifliyi və çirklilik dərəcələrinin fərqliliyi ilə əlaqədar yaranıb.
Belə halda, istehsalçı alıcıya çirklənmənin xarakteri və istifadə səthlərin növündən asılı olaraq, məhsulun konsentrasiyasını və təmizləmə prosesi texnologiyasını verilmiş təlimatlara əsasən özü tərəfindən müəyyən edilməsinə imkan yaradır.
Ucuz olan məişət kimyası professional yuyucu vasitələrlə müqayisədə daha az aktiv maddələrdən ibarətdir ki bu da nəticədə daha çox istifadəyə və itkiyə səbəb olur.

TƏLİMLƏRƏ BAX