DİVERSEY Suma Nova - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yuyan maddə (sərt sularda) 20 lt  (23.3 kq)
DİVERSEY Multi Ultra - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yuyan maddə 20 lt (22 kq)
DİVERSEY Suma Crystal A8 - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yaxalama maddəsi (sərt sularda ) 20 lt  (20.8 kq)
DİVERSEY Multi Rinse - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yaxalama maddəsi 20 lt (22 kq)
DİVERSEY Suma Active M20 - Qab yuyan maşın üçün toz deterjan  (10 kq)
DİVERSEY Suma Dify - Qab yuyan maşında istifadə etmək üçün hazır başlanğıc dozajlı, parladıcı, ağardıcı və kirlərə qarşı qoruma xüsusiyyətlərinə malik olan qab yuma maddəsi
DİVERSEY Suma Dip K1 - Qabların üzərindən ləkə çıxarıcı maddə 20 lt (23 kq)
DİVERSEY Suma Grill D9 - Qrillərin və peçlərin üzərində/içərisində olan bişmiş yağların təmizlənməsi üçün maddə 0,75 lt (840 qr)
DİVERSEY Suma Grill HI-Temp D9.8 - Yüksək temperaturda (100°- 350°) ağır yağ sökücü maddə  (2.35 KQ
DİVERSEY Superfoam VF3 - Alkali, köpüklü təmizlik maddəsi 20 lt (22,2 kq)
DİVERSEY Suma Scale D52 - Qab yuyan maşında və digər sahələrdə istifadə olunan kirəc daşlarının təmizləmə maddəsi 5lt  (5,6 kq)
DİVERSEY Softcare Plus H400 - Əllərin dezinfeksiyası üçün duru sabun 5 lt  (5.2 kq)
DİVERSEY Softcare Alcoplus H500 - Əl üçün duru dezinfeksiya maddəsi (spirt tərkibli) 5 lt  (4.40 kq)
DİVERSEY Suma Auto Oven Rinse D9.11 - Konveksiyalı sobaların yuyulması (yaxalanması) üçün yuyucu maddə 5 lt  (5,18 kq) 
DİVERSEY Suma Auto Oven Clean D9.10 - Konveksiyalı sobaların təmizlənməsi üçün yuyucu maddə 5 lt (6,33 kq)
DİVERSEY Suma Chlor D44 - Meyvə, tərəvəz və səbzi üçün dezinfeksiya maddəsi 5 lt (5,2 kq)
DİVERSEY Suma Inox D7 - Paslanmaz metal sahələrin cilası üçün maddə    0,75 lt  (623 qr)
DİVERSEY Suma Quick D4.1 - Püskürtmə üsulu ilə istifadə olunan dezinfeksiya maddəsi (spirt tərkibli )   0.75 lt (713 qr)
DİVERSEY Suma Bac D10 - Çox funksional təmizləmə və dezinfeksiya maddəsi, 5 lt  (5,3 kq)
DİVERSEY Multi Dynamic - Əldə qab yuma maddəsi, 20 lt  (20,6 kq)

DİVERSEY Multi light - Yerlər və döşəmələr üçün gündəlik təmizlik maddəsi,    20 lt (20,28 kq)
DİVERSEY Multi light - Yerlər və döşəmələr üçün gündəlik təmizlik maddəsi,  5.07 kq
DİVERSEY Taski Harmony - Ümumi təmizlik maddəsi  5 lt
DİVERSEY Taski Impecto - Çox funksional təmizləmə maddəsi 20 lt  (20,7kq)
DİVERSEY Taski Sprint 200 E1b - Yerlər və döşəmələr üçün gündəlik təmizlik maddəsi, 10 lt  (9,9 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Tensolt F3c - Sərt yərlərin gündəlik təmizləmə maddəsi  10 lt
DİVERSEY Expert 4 Magic Mop - Toz toplama maddəsi 5 lt  (4,1 kq)
DİVERSEY Good Sense Spring 7RL1 - Otaq və camaşırlar üçün hava təravətləndirici maddə 5 lt  (4,5 kq)
DİVERSEY Multi Parquet - Taxta yerlərin/parketin gündəlik təmizlənməsi üçün maddə  5 lt 
DİVERSEY Taski Jontec No1 F1C - Çirk və cila təmizləyici maddə10 lt  (10,9 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Best - Hər növ yerlərdə və döşəmələrdə yağ və kir təmizləyici maddə 10 lt  (9,9 kq)
DİVERSEY Taski R70 - Sement və ağır qalıntıları təmizləyən maddə  (10 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Terranova F9f - Mərmərin cilalanması üçün duru maddə 
DİVERSEY Taski Jontec Eternum - Linolium/pvc gündəlik təmizliyi/cilalanması üçün maddə 5 lt  (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Resitolt F2j - Yerlər və döşəmələrin gündəlik təmizliyi/cilalanması  üçün maddə 5 lt
DİVERSEY Taski Nobile Plus - Mərmərin cilalanması üçün toz şəkilində olan maddə (5kq)

DİVERSEY Multi Hand - Əl üçün duru sabun 20 lt (20,6kq)

DİVERSEY Multimatik - Oksigenli ağardıcı tərkibli çamaşır tozu 20 kq
DİVERSEY Clax Extra 3ZP5 - Oksigenli ağardıcı (perborat) tərkibli çamaşır tozu
DİVERSEY Clax Oxy 4EP1 - Oksigen tərkibli toz ağardıcı (25 kq)
DİVERSEY Clax Apache 1BP1 - Ağır kirlərin və yağ ləkələrinin təmizlənməsi üçün anyonik camaşır tozu (25 kq)
DİVERSEY Clax Activ 4AP1 - Toz halında ağardıcı (xlor tərkibli) (10 kq)
DİVERSEY Clax Hypo  4Alt1 - Duru halında ağardıcı (xlor tərkibli) 20 lt  (21,7 kq)
DİVERSEY Clax Magic Oxi 70E2 - Tanin ləkələrini çıxaran maddə 0.5 lt
DİVERSEY Clax Magic Rust - Pas ləkələrini çıxaran maddə ( 0.78 kq)
DİVERSEY Clax Magic Multi 70C2 - Yağ və boya ləkələrini çıxaran maddə  (0.72kq)
DİVERSEY Clax Magic Protein - Protein tərkibli ləkələri çıxaran maddə 0.5 lt  
DİVERSEY Clax Power Forte 3Plt2 - Əsas yuma zamanı istifadə olunan duru deterjan 20 lt
DİVERSEY Clax Gamma 1BL1 - Ağır kirlərin və yağ ləkələrinin təmizlənməsində dozaj sistemi ilə istifadə olunan anyonik duru təmizləyici maddə  20 lt (26,2 kq)
DİVERSEY Clax Sonril 4EL1 - Dozaj sistemi ilə istifadə olunan oksigen tərkibli duru ağardıcı 20 lt (22,2 kq)
DİVERSEY Clax Alfa Trio 20.6kg - Ağır kirlərin və yağ ləkələrin təmizlənməsi üçün nonionik duru təmizləyici maddə (19 kq)
DİVERSEY Clax Neutrapur 6GL1 - Dozaj sistemi ilə istifadə olunan, camaşırın ph səviyyəsini neytralizə edən duru maddə 20lt (21,7 kq)
DİVERSEY Clax  Floral 5VL2 - Yumşaldıcı 20lt (20 kq
DİVERSEY Multi Soft - Yumşaldıcı 20lt (19,4kq)

DİVERSEY Taski Tapi Shampoo C2c - Xalça yuma üçün şampun 5 lt (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Tapi Extra CT C1b - Xalça yuma üçün köpüksüz şampun 5 lt (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Tapi Spotex 1 C - Xalça üzərindən ləkə (yağ ləkəsi) çıxarıcı maddə 0,5 lt (0,39 kq)

DiVERSEY Divergard Cleanfil - Filtr təmizləyici (25 kq)
DİVERSEY Divergard Fast Floc - Çöktürücü 20 lt
DİVERSEY Divergard Pool Clear - Su şəffaflaştırıcı 20 lt
DİVERSEY Divergard Super Floc - Sürətli çöktürücü 20 lt
DİVERSEY Divergard Trichlor - Uzunmüddətli dezinfeksiya üçün qranul (50 kq)
DİVERSEY Trichlor Tabs - Uzunmüddətli dezinfeksiya üçün hab (tablet) xlor  (50 kq)
DİVERSEY Divergard Algae Guard - Dezinfektant, yosun önləyici su parladıcı 20 lt
DİVERSEY Dichlor - Dərhal dezinfeksiya üçün istifadə olunan və uzunmüddətli təsirini göstərən,qranul xlor (50 kq)
DİVERSEY Ca Hypo - Uzunmüddətli dezinfeksiya üçün hipoxlorit(40 kq)
DİVERSEY Divergard Ph Down - PH səviyyəsini azaldıcı (25 kq)
DİVERSEY Divergard Ph Up - PH səviyyəsini artırıcı  (17 kq)

QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ ALKACIP 20 L/28,6 KG                                        
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ ALKACIP 200 LT/286 KG                                    
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ ALKACIP_950L(1359KQ)_70023162          
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ CAPTURE_27.6KG_VC16_7508960_DIVERSEY
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ Diverspray (VC13) 200L (296 KG)
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ Diverspray (VC13) 20L (29,6 KG)
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ Divomil RD (VC69) 20L (24,2 KG)
QAPALI SAHƏ QƏLƏVİLİ Tolerant (VC6) 20L (26,8 KG)
QAPALI SAHƏ TURŞULU Asitcip 200L/244KG                                                      
QAPALI SAHƏ TURŞULU Asitcip 20L/24,4KG                                                       
QAPALI SAHƏ TURŞULU ASITCIP_950L(1159KQ)_70023163               
QAPALI SAHƏ TURŞULU Descale (VA1) 20L (23,6 KG)
QAPALI SAHƏ TURŞULU Nonstick (VA33) 20L (24,8 KG)
QAPALI SAHƏ TURŞULU Pascal (VA5) 200L (262 KG)
QAPALI SAHƏ TURŞULU Pascal (VA5) 20L (26,2 KG)
QAPALI SAHƏ TURŞULU Super Dilac (VA4) 200L (256 KG)
QAPALI SAHƏ TURŞULU Super Dilac (VA4) 20L (25,6 KG)
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ DIVERSEY_CARBSOLVE CARB.REMOVER_70023043
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ HD Plusfoam (VF1) 20L (28,4 KG)
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ Hypofoam (VF6)  20L (23,4 KG)
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ easyfoam 20L (24,2 KG)                    
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ Oxofoam (VF5)  20L (24,2 KG)                    
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ Safefoam (VF9)  20L (21 KG)
AÇIQ SAHƏ QƏLƏVİLİ Superfoam (VF3)  20L (22,2 KG)
AÇIQ SAHƏ TURŞULU Acifoam (VF10)  20L (25,8 KG)
SÜD GİGİYENASI Deosan Iomin D Plus 20L/20KG                            
SÜD GİGİYENASI MASTIMIN H 5L (5,03 KG )                           
KONVEERLƏR ÜÇÜN Dicolube D64 (VL8) 200L (200 KG)
KONVEERLƏR ÜÇÜN Dicolube D64 (VL8) 20L (20 KG)
KONVEERLƏR ÜÇÜN Dicolube RS 148 neu (VL11) 20L
KONVEERLƏR ÜÇÜN Dicolube TP (VL6) 20L (20 KG)                
MEMBRANLARIN TƏMİZLİYİ Divos 108 (VM21) 20L (22 KG)
MEMBRANLARIN TƏMİZLİYİ DIVOS 124_7508944_DIVERSEY
MEMBRANLARIN TƏMİZLİYİ Divos 2 (VM13)  20L (26,2 KG)
MEMBRANLARIN TƏMİZLİYİ Divos 80-2 (VM1)  20L (20,4 KG)
MEMBRANLARIN TƏMİZLİYİ DIVOS LS (VM15) 25 KG (20 L)
DAMACANA YUYULMASI Diverwash HD7 (VC24)  20L (21,4 KG)
DAMACANA YUYULMASI Mach 5 (VC10) 20L (27,2 KG)
PERONAL GİGİYENASI SOLIDES  20L (20.2KG)
PERONAL GİGİYENASI  SOFTCARE ALCOPLUS H500  5KG - 54MAN                          
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA Alcosan (VT10) 5L (4,8 KG)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA Delladet (VS2) 20L (21 KG)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA DIVOACT H-9 VW5 200L  (208 KG)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA DIVOSAN CD-7.5 VW2 200L (212 KG)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA Divosan Forte (VT6) 20L (23 KG)             
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA Divosan Hypochlorite (VT3)20L(23,6 KG)  
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA DIVOSAN MEZZO VT7_70023108 _20L(22.7KQ)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA Divosan QC (VT50) 20L (20 KG)              
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA DIVOSAN TC 86 (VS8)  20 L (24 KG)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA DIVOZON 35  VT66 60 L/65 KG               
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA Suredis (VT1) 20L (22 KG)
SANİTERİYA VƏ DEZİNFEKSİYA VIRAGRI PLUS (VT49) 20 L (20.8 KG)
YUMA VASİTƏLƏRİNƏ ƏLAVƏLƏR Divo MR (VB9)  20L (26 KG)
YUMA VASİTƏLƏRİNƏ ƏLAVƏLƏR Divo Ultra (VB10)  20L (26,2 KG)

DİVERSEY Multi Glass -  Şüşə və güzgü təmizləmə maddəsi, 20 lt  (19,94 kq)
DİVERSEY R7 Cream - Müxtəlif tipli metal sahələrin və sərt yərlərin təmizlənməsi üçün krem maddə, 0.5 lt (720 qr)
DİVERSEY Multi Cream - Müxtəlif tipli metal sahələrin ve sərt yərlərin təmizlənməsi üçün krem maddə 0.75kq
DİVERSEY Taski Sprint Spitfire - Ümumi təmizlikdə ləkələrin və kirlərin aparılması üçün köməkçi maddə  0.75 lt 
DİVERSEY Multi Chlorine - Aktiv xlorlu yuma vasitəsi (21.4kq)
DİVERSEY Multi Chlorine - Aktiv xlorlu yuma vasitəsi (5.35kq)
DİVERSEY Suma Silver D8 - Aktiv xlorlu yuma vasitəsi  5lt  (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Clonet Extra - Tualet və hamamda kirəc daşların təmizlənməsi üçün maddə 0,75 lt (788 qr)
DİVERSEY Taski R6 - Unitazın təmizlənməsi üçün maddə  0,75 lt   (0,77 kq)
DİVERSEY Multi WC - Unitazın təmizlənməsi üçün maddə  (777 qr)
DİVERSEY Taski R1-Plus - Unitaz üçün avtomatik dozajlama üsulu ilə təmizləyici maddə 1,5 lt   (1,71 kq)
DİVERSEY Taski R2-Plus - Avtomatik dozajlama sistemi ile istifadə olunan çox funksional təmizləmə maddəsi (konsentrat)  (1,55 kq)
DİVERSEY Taski R3 Plus - Səth və şüşə təmizləyici maddə 1,5 lt (1.46 kq)
DİVERSEY Taski R5-Plus - Hava təmizləyici 1,5 lt (1,5 kq)
DİVERSEY Room Care R9 Plus - Tualet və hamamda kirəc daşların təmizlənməsi üçün maddə (konsentrat) (1.5kq)

DİVERSEY Multi Hand - Əl üçün duru sabun 20 lt (20,6kq)

Papia Extra yumuşaq  tualet kağızı (32x3), 3 qat, 17 m
Papia Maksi qutu salfet (21x21 sm), 2 qat, 80 yarpaq
Papia Maksi qutu salfet qara (21x21 sm), 2 qat, 80 yarpaq

FT 100 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Çəhrayı, 20 kg
FT 100 - xoş ətirli, kremli, luks maye sabun. Çəhrayı, 5 kg
FT 200 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Ağ , 20 kg
FT 200 - xoş ətirli, kremli, luks maye sabun. Ağ , 5 kg
FT 250 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Mavi , 20 kg
FT 250 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Mavi , 5 kg
FT 300 - duş geli, 20 kg
FT 400 - saç şampun, 20 kg
 

HORECA çöp torbası - qara, 1 rulonda 15 paket (±2) ( 50x60 sm)
HORECA çöp torbası, 1 rulonda 10 paket, (80x110 sm), (450 gr)
HORECA çöp torbası, 1 rulonda 10 paket, (100x150 sm)

MT 150 - əldə qab yuma maddəsi, 20 kg
MT 150 - əldə qab yuma maddəsi, 1 kg
MT 100 - əldə qab yuma maddəsi, 20 kg

HORECA Spesial Plus - Dəri oturacaqların və skoç izlərinin təmizlənməsi, 500 mle
HORECA Spesial - Çətin təmizlənən çirk, yağ və təkər izlərini təmizləyən maye, 5 kg

C 10 - qab yuyan maşın üçün yuyucu maddə (sərt sularda), 25 kg
C 22 - qab yuyan maşın üçün durulama və parlatıcı maddə (sərt sularda), 23 kg
C 50 - qab yuyan maşın və çaydanlardan ərp təmizləmə vasitəsi, 6 kg
C 80 - boşqab,fincan və çayniklər üçün ağartma maddəsi, 5 kg
C 80 - boşqab,fincan və çayniklər üçün ağartma maddəsi, 23 kg
C 100 - kirəc və pas təmizləyici, 5 kg
C 200 -  yanmış yağ təmizləyici maddə, 0.800 gr
C 200 -  yanmış yağ təmizləyici maddə, 5 kg
C 220 - qatı şəkildə aktiv yanmış və digər yağ sökücü, 1 kg
C 220 - qatı şəkildə aktiv yanmış və digər yağ sökücü, 5 kg
C 430 - aktiv köpüklü yağ sökücü və qoxu götürücü maddə, 5 kg
C 430 - aktiv köpüklü yağ sökücü və qoxu götürücü maddə, 23 kg
C 450 - həssas metallar üçün yağ sökücü, 5 kg
C 500 - metal izi təmizləyicisi, 5 kg
C 600 - paslanmayan polad səth təmizləyicisi və parlatıcısı, 0.650 gr
C 850 - QAC əsaslı dezinfeksiya maddəsi, 5 kg
C 910 - meyvə və tərəvəz dezinfeksiya maddəsi, 5 kg
 
 
 

R 10 - minerallı maye təmizlik maddəsi, 1.30 kg
R 20 - qatı şəkildə xoş ətirli ümumi təmizlik maddəsi, 5 kg
R 20 - qatı şəkildə xoş ətirli ümumi təmizlik maddəsi, 23 kg
R 60 - mebel təmizləmə maddəsi, 0.800 gr
R 65 - taxta döşəmələr üçün təmizlik maddəsi, 5 kg
R 70 - şüşə təmizlik maddəsi, 0.800 gr
R 70 - şüşə təmizlik maddəsi, 5 kg
R 80 - hamam təmizləyicisi, 1 kg
R 80 - hamam təmizləyicisi, 5 kg
R 85 - turşu əsaslı yüksək effektli kirəç və mantar sökücü maddə, 1.25 kg
R 101 - tualet və pisuar təmizləmə maddəsi, 1 kg
R 101 - tualet və pisuar təmizləmə maddəsi, 5 kg
R 201 - maye halında tualet və kanalizasiya açıcı maddə, 6 kg
R 1000 - otaq və çamaşır parfümu, 0.700 gr
R 1000 - otaq və çamaşır parfümu, 5 kg
R 300 - İnşaat sonrası təmizlik maddəsi, 5 kg

L 20 - toz halında camaşırlar üçün ana yuma maddəsi, 20 kg
L 25 - aktiv kompanentli camaşır yuma maddəsi, 20 kg
L 55 - camaşır yumşaltıcı, 5 kg
L 55 - camaşır yumşaltıcı, 23 kg
L 70 - camaşırlarda ağır yağ və kir sökücü maddə, 5 kg
L 70 - camaşırlarda ağır yağ və kir sökücü maddə, 23 kg
L 90  - camaşırlarda ağır kir yağ və qan təmizləyici köməkçi yuma maddəsi, 25 kg
L 100 - toz halında xlor əsaslı ağardıcı və ləkə çıxaran köməkçi yuma maddəsi, 10 kg
L 106 - qatı xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 5 kg
L 106 - qatı xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 23 kg
L 107 - xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 5 kg
L 107 - xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 23 kg
L 110 - toz halında oksigen əsaslı ağardıcı və ləkə çıxaran köməkçi yuma maddəsi, 10 kg
L 120 - kirəç önləyici toz, 10 kg
L 700 - toz halında camaşırxana ütülərini təmizləyən maddə, 5 kg
L 300 - camaşır üçün pas təmizləyici, 1 kg
L 310 - camaşır üçün yağ və boya təmizləyici, 1 kg
L 810 - camaşır üçün maye əsas yuma maddəsi, 23 kg
L 825 - camaşırlarda ağır kir,yağ və qan təmizləyici köməkçi yuma maddəsi, 23 kg
L 830 - camaşırlarda ağır yağ sökücü maddə, 23 kg
L 840 - xlorlu ağardıcı və ləkə çıxarma vasitəsi, 23 kg
L 850 - camaşırlarda maye oksigen ağardıcı, 23 kg
Klee paltar yuyucu toz Universal, 10 kg

H 1 - tozsoran və ya maşınla xalça yuma maddəsi, 5 kg
H 4 -  əllə xalça yuma maddəsi, 5 kg
H 10 - xalça və divanlar üçün ləkə sökücü maddə, 0.750 gr

K 300 - köpük sabun, 5 kg

NETA VS 150 NONFOAM, 25 kg
NETA VA 250 ACİDMEN, 25 kg
NETA NF 5     PENA AK , 25 kg    

F 50 - parlaq döşəmələr üçün yuyucu maddə, 5 kg
F 100 - yer yuma maşınlarda istifadə olunan avtomat yuyucu vasitə, 5 kg
F 100 - yer yuma maşınlarda istifadə olunan avtomat yuyucu vasitə, 23 kg
F 300 - cila qulluq maddəsi, 5 kg
F 500 - çirk və cila təmizləyici maddə, 5 kg
F 500 - çirk və cila təmizləyici maddə, 23 kg

Focus Ekonomik tualet kağızı (8x8), 2 qat, 17m
Focus Point içdənçəkmə tualet kağızı (kiçik), 2 qat, 120 m, 686 yarpaq
Focus Extra içdənçəkmə tualet kağızı (böyük), 2 qat, 200 m, 1142 yarpaq
Focus Mini Jumbo tualet kağızı, 2 qat, 170 m, 1416 yarpaq
Focus Premium V qatlama tualet kağızı, 2 qat, 250 yarpaq
Focus Optimum tualet kağızı (4x14), 2 qat , 22m

Focus Extra Z qatlama, (24x20 sm), 2 qat, 200 yarpaq
Focus Premium V qatlama, (20.5x23 sm), 2 qat, 200 yarpaq
Focus Extra Quick rulonda əl dəsmalı,  (20 sm), 150 m
Focus rulon əl dəsmalı, (20 sm), 150 mFocus Optimum tualet kağızı (4x14), 2 qat , 22m
Focus Ekonomik tualet kağızı (8x8), 2 qat, 17m
Focus Point içdənçəkmə tualet kağızı (kiçik), 2 qat, 120 m, 686 yarpaq
Focus Extra içdənçəkmə tualet kağızı (böyük), 2 qat, 200 m, 1142 yarpaq
Focus Mini Jumbo tualet kağızı, 2 qat, 170 m, 1416 yarpaq
Focus Premium V qatlama tualet kağızı, 2 qat, 250 yarpaq

Focus Jumbo içdənçəkmə (19.5x25 sm), 1 qat, 280 m
Focus Jumbo içdənçəkmə (20.7x35sm), 2 qat, 125 m
Focus Ultra mətbəx dəsmalı (3x8), 2 qat, 100 yarpaq
Focus Familia mətbəx dəsmalı (4x7), 2 qat, 100 yarpaq

Focus Extra masa örtüyü (2x6), 2 qat, 12.5 m, 100 yarpaq
Rulopark unitaz qapağı örtüyü 250 yarpaq

CEYMOP Makaron mop, (40 sm)
CEYMOP Makaron mop, (50 sm)
CEYMOP Orlon mop, (50 sm)
CEYMOP Orlon mop, (80 sm)
CEYMOP Micro Fiber Mop, (40 sm) 
CEYMOP Micro Fiber Mop, (50 sm)
CEYMOP Zəncirdikişli nəmli mop, (40 sm) 
CEYMOP Zəncirdikişli nəmli mop, (50 sm) 
CEYMOP Zəncirdikiş nəmli mop, (80 sm)
CEYMOP Nəmli mop, (50 sm) ekonom 
CEYMOP Extra islaq mop, dar
 Toz alma aparatı

Ceymop Yer Bezi 50*70
CEYMOP Mikrofiber bez - sarı, mavi, yaşıl, qırmızı
TPT Təmizlik Bezi Rulon 1*20

CEYMOP Housekeeping Süngəri
Housekeeping Süngəri

CEYMOP Yer Fırçası Sərt
CEYMOP Yer Fırçası Yumşaq
CEYMOP Premium islaq mop aparatı 
Mop aparatı, ekonom, (40 sm) 
Mop aparatı, ekonom, (50 sm)
Mop aparatı, premium, (50 sm)
Mop aparatı, premium, (40 sm)
CEYMOP Tel aparatı, (80 sm) 
CEYMOP Metal yersilən, (55 sm)
Alüminium teleskop, (4,5 mt)
Alüminium teleskop, (6 mt)
Alüminium sap, (140 sm)
Alüminium sap, (130 sm)
Ceymop Rezbalı Sap
Sürüşmə xəbərdarlığı lövhəsi 

CEYMOP iki vedrəli təmizlik seti - çəlik gövdəli
CEYMOP İki vedrəli təmizlik seti - plasmas gövdəli
CEYMOP vedrə, (25 lt)
CEYMOP vedrə (7 lt) 
Süpürgə-xəkəndaz dəsti 

Şüşə qazma aparatı
Şüşə qazma jileti
Şüşə lastikı, (105 sm)
Metal şüşə silən, (35 sm)
Yer qazıma aparatı 
Yer qazıma jileti 
Şüşə pelüşü aparatı, (35 sm)
Şüşə pelüşü, (35 sm)

CEYPED Cila teli 43 sm (Çelik ped)

CEYPED Yer yuma pedi - ağ, qara, qırmızı (43 sm)
Solare koku giderici tutti frutti
Pisuar qoxu önləyici

April KC-180 - Qabyuyan maşınlar üçün deterjan - 20 lt
April  KC-120 - Qab yuyan maşın üçün parlatıcı - 20 lt
April KC 350 - Yanmış yağ təmizləyici maddə - 5 lt
April KC 300 - Mətbəx ,zəmin ,divar və avadanlıqlar üçün yağ sökücü - 5 lt
April  KC-200 - Qab yuyan maşın üçün ərp və kir sökücü vasitə - 5 lt

April  L-300 - Qatı camaşır suyu - 0,8 qr
April L-350 - Duru camaşır suyu - 1 lt
April L-350 - Duru camaşır suyu - 5 lt
April L-350 - Duru camaşır suyu - 20 lt 
April  GC-200 - Tualet ve pisuar temizləmə vasitəsi - 1 lt
April  GC-200 - Tualet ve pisuar temizləmə vasitəsi - 5 lt
April  GC-210 - Çoxfunksional ümumi təmizlik vasitəsi - 20 lt
April  GC-210 - Çoxfunksional ümumi təmizlik vasitəsi - 5 lt
April GC 250 Hamam Və Kafel Təmizləyici 0.750 Lt
April GC - 250 - Hamam və kafel təmizləyici maddə - 5 lt
April GC 250 Hamam Və Kafel Təmizləyici 0.750 Lt
April  GC-300 - Şüşə səthlər üçün təmizləyici vasitə - 5 lt
April GC 500 - taxta döşəmələr üçün təmizlik maddəsi - 5 lt
April  GC-400 - Hava təravətləndirici vasitə - 5 lt
April  GC-400 - Hava təravətləndirici vasitə - 0,500 qr

April PC-300 - Köpük sabun - 5 lt
April PC-500 - Gigiyenik dezinfeksiya vasitəsi - 5 lt
Rebel Limon Koloniya - 5 lt
Rebel Limon Koloniya - 300 ml

PACLAN Təmizlik bezi 5 li
PACLAN Təmizlik bezi 3 lü

PACLAN Qab setkası Spiro
PACLAN Qab setkası Spiro böyük
PACLAN Qab setkası 3-lü

PACLAN Universal Rezin əlcək sarı  (S/M/L/XL ölçü
PACLAN Rezin əlcək sarı  (M/L ölçü)
PACLAN Rezin əlcək sarı  (S/XL ölçü)
Paclan Əlcək Practi Extra Dry (M/L)
Latex əlcək (S/M/L ölçü) 100 ədədli

Paclan süngər 2-li Profi

Duracell Procell AA10
Duracell Procell AAA10
Duracell Procell D10