DİVERSEY Suma Nova - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yuyan maddə (sərt sularda) 20 lt  (23.3 kq)
DİVERSEY Multi Ultra - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yuyan maddə 20 lt (22 kq)
DİVERSEY Suma Crystal A8 - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yaxalama maddəsi (sərt sularda ) 20 lt  (20.8 kq)
DİVERSEY Multi Rinse - Qab yuyan maşın üçün avtomatik dozajlama sistemi ilə istifadə olunan qab yaxalama maddəsi 20 lt (22 kq)
DİVERSEY Suma Active M20 - Qab yuyan maşın üçün toz deterjan  (10 kq)
DİVERSEY Suma Dify - Qab yuyan maşında istifadə etmək üçün hazır başlanğıc dozajlı, parladıcı, ağardıcı və kirlərə qarşı qoruma xüsusiyyətlərinə malik olan qab yuma maddəsi
DİVERSEY Suma Dip K1 - Qabların üzərindən ləkə çıxarıcı maddə 20 lt (23 kq)
DİVERSEY Suma Grill D9 - Qrillərin və peçlərin üzərində/içərisində olan bişmiş yağların təmizlənməsi üçün maddə 0,75 lt (840 qr)
DİVERSEY Suma Grill HI-Temp D9.8 - Yüksək temperaturda (100°- 350°) ağır yağ sökücü maddə  (2.35 KQ
DİVERSEY Superfoam VF3 - Alkali, köpüklü təmizlik maddəsi 20 lt (22,2 kq)
DİVERSEY Suma Scale D52 - Qab yuyan maşında və digər sahələrdə istifadə olunan kirəc daşlarının təmizləmə maddəsi 5lt  (5,6 kq)
DİVERSEY Softcare Plus H400 - Əllərin dezinfeksiyası üçün duru sabun 5 lt  (5.2 kq)
DİVERSEY Softcare Alcoplus H500 - Əl üçün duru dezinfeksiya maddəsi (spirt tərkibli) 5 lt  (4.40 kq)
DİVERSEY Suma Auto Oven Rinse D9.11 - Konveksiyalı sobaların yuyulması (yaxalanması) üçün yuyucu maddə 5 lt  (5,18 kq) 
DİVERSEY Suma Auto Oven Clean D9.10 - Konveksiyalı sobaların təmizlənməsi üçün yuyucu maddə 5 lt (6,33 kq)
DİVERSEY Suma Chlor D44 - Meyvə, tərəvəz və səbzi üçün dezinfeksiya maddəsi 5 lt (5,2 kq)
DİVERSEY Suma Inox D7 - Paslanmaz metal sahələrin cilası üçün maddə    0,75 lt  (623 qr)
DİVERSEY Suma Quick D4.1 - Püskürtmə üsulu ilə istifadə olunan dezinfeksiya maddəsi (spirt tərkibli )   0.75 lt (713 qr)
DİVERSEY Suma Bac D10 - Çox funksional təmizləmə və dezinfeksiya maddəsi, 5 lt  (5,3 kq)
DİVERSEY Multi Dynamic - Əldə qab yuma maddəsi, 20 lt  (20,6 kq)

  1. DİVERSEY Multi light - Yerlər və döşəmələr üçün gündəlik təmizlik maddəsi,    20 lt (20,28 kq)
DİVERSEY Multi light - Yerlər və döşəmələr üçün gündəlik təmizlik maddəsi,  5.07 kq
DİVERSEY Taski Harmony - Ümumi təmizlik maddəsi  5 lt
DİVERSEY Taski Impecto - Çox funksional təmizləmə maddəsi 20 lt  (20,7kq)
DİVERSEY Taski Sprint 200 E1b - Yerlər və döşəmələr üçün gündəlik təmizlik maddəsi, 10 lt  (9,9 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Tensolt F3c - Sərt yərlərin gündəlik təmizləmə maddəsi  10 lt
DİVERSEY Expert 4 Magic Mop - Toz toplama maddəsi 5 lt  (4,1 kq)
DİVERSEY Good Sense Spring 7RL1 - Otaq və camaşırlar üçün hava təravətləndirici maddə 5 lt  (4,5 kq)
DİVERSEY Multi Parquet - Taxta yerlərin/parketin gündəlik təmizlənməsi üçün maddə  5 lt 
DİVERSEY Taski Jontec No1 F1C - Çirk və cila təmizləyici maddə10 lt  (10,9 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Best - Hər növ yerlərdə və döşəmələrdə yağ və kir təmizləyici maddə 10 lt  (9,9 kq)
DİVERSEY Taski R70 - Sement və ağır qalıntıları təmizləyən maddə  (10 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Terranova F9f - Mərmərin cilalanması üçün duru maddə 
DİVERSEY Taski Jontec Eternum - Linolium/pvc gündəlik təmizliyi/cilalanması üçün maddə 5 lt  (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Jontec Resitolt F2j - Yerlər və döşəmələrin gündəlik təmizliyi/cilalanması  üçün maddə 5 lt
DİVERSEY Taski Nobile Plus - Mərmərin cilalanması üçün toz şəkilində olan maddə (5kq)

DİVERSEY Multi Hand - Əl üçün duru sabun 20 lt (20,6kq)

DİVERSEY Multimatik - Oksigenli ağardıcı tərkibli çamaşır tozu 20 kq
DİVERSEY Clax Extra 3ZP5 - Oksigenli ağardıcı (perborat) tərkibli çamaşır tozu
Clax Oxy 4EP1 - Oksigen tərkibli toz ağardıcı (25 kq)
DİVERSEY Clax Apache 1BP1 - Ağır kirlərin və yağ ləkələrinin təmizlənməsi üçün anyonik camaşır tozu (25 kq)
DİVERSEY Clax Activ 4AP1 - Toz halında ağardıcı (xlor tərkibli) (10 kq)
DİVERSEY Clax Hypo  4Alt1 - Duru halında ağardıcı (xlor tərkibli) 20 lt  (21,7 kq)
DİVERSEY Clax Magic Oxi 70E2 - Tanin ləkələrini çıxaran maddə 0.5 lt
DİVERSEY Clax Magic Rust - Pas ləkələrini çıxaran maddə ( 0.78 kq)
DİVERSEY Clax Magic Multi 70C2 - Yağ və boya ləkələrini çıxaran maddə  (0.72kq)
DİVERSEY Clax Magic Protein - Protein tərkibli ləkələri çıxaran maddə 0.5 lt  
DİVERSEY Clax Power Forte 3Plt2 - Əsas yuma zamanı istifadə olunan duru deterjan 20 lt
DİVERSEY Clax Gamma 1BL1 - Ağır kirlərin və yağ ləkələrinin təmizlənməsində dozaj sistemi ilə istifadə olunan anyonik duru təmizləyici maddə  20 lt (26,2 kq)
DİVERSEY Clax Sonril 4EL1 - Dozaj sistemi ilə istifadə olunan oksigen tərkibli duru ağardıcı 20 lt (22,2 kq)
DİVERSEY Clax Alfa Trio 20.6kg - Ağır kirlərin və yağ ləkələrin təmizlənməsi üçün nonionik duru təmizləyici maddə (19 kq)
DİVERSEY Clax Neutrapur 6GL1 - Dozaj sistemi ilə istifadə olunan, camaşırın ph səviyyəsini neytralizə edən duru maddə 20lt (21,7 kq)
DİVERSEY Clax  Floral 5VL2 - Yumşaldıcı 20lt (20 kq
DİVERSEY Multi Soft - Yumşaldıcı 20lt (19,4kq)

DİVERSEY Taski Tapi Shampoo C2c - Xalça yuma üçün şampun 5 lt (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Tapi Extra CT C1b - Xalça yuma üçün köpüksüz şampun 5 lt (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Tapi Spotex 1 C - Xalça üzərindən ləkə (yağ ləkəsi) çıxarıcı maddə 0,5 lt (0,39 kq)

DiVERSEY Divergard Cleanfil - Filtr təmizləyici (25 kq)
DİVERSEY Divergard Fast Floc - Çöktürücü 20 lt
DİVERSEY Divergard Pool Clear - Su şəffaflaştırıcı 20 lt
DİVERSEY Divergard Super Floc - Sürətli çöktürücü 20 lt
DİVERSEY Divergard Trichlor - Uzunmüddətli dezinfeksiya üçün qranul (50 kq)
DİVERSEY Trichlor Tabs - Uzunmüddətli dezinfeksiya üçün hab (tablet) xlor  (50 kq)
DİVERSEY Divergard Algae Guard - Dezinfektant, yosun önləyici su parladıcı 20 lt
DİVERSEY Dichlor - Dərhal dezinfeksiya üçün istifadə olunan və uzunmüddətli təsirini göstərən,qranul xlor (50 kq)
DİVERSEY Ca Hypo - Uzunmüddətli dezinfeksiya üçün hipoxlorit(40 kq)
DİVERSEY Divergard Ph Down - PH səviyyəsini azaldıcı (25 kq)
DİVERSEY Divergard Ph Up - PH səviyyəsini artırıcı  (17 kq)

DİVERSEY Multi Glass -  Şüşə və güzgü təmizləmə maddəsi, 20 lt  (19,94 kq)
DİVERSEY R7 Cream - Müxtəlif tipli metal sahələrin və sərt yərlərin təmizlənməsi üçün krem maddə, 0.5 lt (720 qr)
DİVERSEY Multi Cream - Müxtəlif tipli metal sahələrin ve sərt yərlərin təmizlənməsi üçün krem maddə 0.75kq
DİVERSEY Taski Sprint Spitfire - Ümumi təmizlikdə ləkələrin və kirlərin aparılması üçün köməkçi maddə  0.75 lt 
DİVERSEY Multi Chlorine - Aktiv xlorlu yuma vasitəsi (21.4kq)
DİVERSEY Multi Chlorine - Aktiv xlorlu yuma vasitəsi (5.35kq)
DİVERSEY Suma Silver D8 - Aktiv xlorlu yuma vasitəsi  5lt  (5,2 kq)
DİVERSEY Taski Clonet Extra - Tualet və hamamda kirəc daşların təmizlənməsi üçün maddə 0,75 lt (788 qr)
DİVERSEY Taski R6 - Unitazın təmizlənməsi üçün maddə  0,75 lt   (0,77 kq)
DİVERSEY Multi WC - Unitazın təmizlənməsi üçün maddə  (777 qr)
DİVERSEY Taski R1-Plus - Unitaz üçün avtomatik dozajlama üsulu ilə təmizləyici maddə 1,5 lt   (1,71 kq)
DİVERSEY Taski R2-Plus - Avtomatik dozajlama sistemi ile istifadə olunan çox funksional təmizləmə maddəsi (konsentrat)  (1,55 kq)
DİVERSEY Taski R3 Plus - Səth və şüşə təmizləyici maddə 1,5 lt (1.46 kq)
DİVERSEY Taski R5-Plus - Hava təmizləyici 1,5 lt (1,5 kq)
DİVERSEY Room Care R9 Plus - Tualet və hamamda kirəc daşların təmizlənməsi üçün maddə (konsentrat) (1.5kq)

DİVERSEY Multi Hand - Əl üçün duru sabun 20 lt (20,6kq)

Papia Extra yumuşaq  tualet kağızı (32x3), 3 qat, 17 m
Papia Maksi qutu salfet (21x21 sm), 2 qat, 80 yarpaq
Papia Maksi qutu salfet qara (21x21 sm), 2 qat, 80 yarpaq

FT 100 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Çəhrayı, 20 kg
FT 100 - xoş ətirli, kremli, luks maye sabun. Çəhrayı, 5 kg
FT 200 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Ağ , 20 kg
FT 200 - xoş ətirli, kremli, luks maye sabun. Ağ , 5 kg
FT 250 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Mavi , 20 kg
FT 250 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Mavi , 5 kg
FT 300 - duş geli, 20 kg
FT 400 - saç şampun, 20 kg
HORECA Spesial Plus - Dəri oturacaqların və skoç izlərinin təmizlənməsi, 500 mle
HORECA Spesial - Çətin təmizlənən çirk, yağ və təkər izlərini təmizləyən maye, 5 kg
MT 150 - əldə qab yuma maddəsi, 20 kg
MT 150 - əldə qab yuma maddəsi, 1 kg
MT 100 - əldə qab yuma maddəsi, 20 kg

C 10 - qab yuyan maşın üçün yuyucu maddə (sərt sularda), 25 kg
C 22 - qab yuyan maşın üçün durulama və parlatıcı maddə (sərt sularda), 23 kg
C 50 - qab yuyan maşın və çaydanlardan ərp təmizləmə vasitəsi, 6 kg
C 80 - boşqab,fincan və çayniklər üçün ağartma maddəsi, 5 kg
C 80 - boşqab,fincan və çayniklər üçün ağartma maddəsi, 23 kg
C 100 - kirəc və pas təmizləyici, 5 kg
C 200 -  yanmış yağ təmizləyici maddə, 0.800 gr
C 200 -  yanmış yağ təmizləyici maddə, 5 kg
C 220 - qatı şəkildə aktiv yanmış və digər yağ sökücü, 1 kg
C 220 - qatı şəkildə aktiv yanmış və digər yağ sökücü, 5 kg
C 430 - aktiv köpüklü yağ sökücü və qoxu götürücü maddə, 5 kg
C 430 - aktiv köpüklü yağ sökücü və qoxu götürücü maddə, 23 kg
C 450 - həssas metallar üçün yağ sökücü, 5 kg
C 500 - metal izi təmizləyicisi, 5 kg
C 600 - paslanmayan polad səth təmizləyicisi və parlatıcısı, 0.650 gr
C 850 - QAC əsaslı dezinfeksiya maddəsi, 5 kg
C 910 - meyvə və tərəvəz dezinfeksiya maddəsi, 5 kg
 
 
 

R 10 - minerallı maye təmizlik maddəsi, 1.30 kg
R 20 - qatı şəkildə xoş ətirli ümumi təmizlik maddəsi, 5 kg
R 20 - qatı şəkildə xoş ətirli ümumi təmizlik maddəsi, 23 kg
R 60 - mebel təmizləmə maddəsi, 0.800 gr
R 65 - taxta döşəmələr üçün təmizlik maddəsi, 5 kg
R 70 - şüşə təmizlik maddəsi, 0.800 gr
R 70 - şüşə təmizlik maddəsi, 5 kg
R 80 - hamam təmizləyicisi, 1 kg
R 80 - hamam təmizləyicisi, 5 kg
R 85 - turşu əsaslı yüksək effektli kirəç və mantar sökücü maddə, 1.25 kg
R 101 - tualet və pisuar təmizləmə maddəsi, 1 kg
R 101 - tualet və pisuar təmizləmə maddəsi, 5 kg
R 201 - maye halında tualet və kanalizasiya açıcı maddə, 6 kg
R 1000 - otaq və çamaşır parfümu, 0.700 gr
R 1000 - otaq və çamaşır parfümu, 5 kg
R 300 - İnşaat sonrası təmizlik maddəsi, 5 kg

L 20 - toz halında camaşırlar üçün ana yuma maddəsi, 20 kg
L 25 - aktiv kompanentli camaşır yuma maddəsi, 20 kg
L 55 - camaşır yumşaltıcı, 5 kg
L 55 - camaşır yumşaltıcı, 23 kg
L 70 - camaşırlarda ağır yağ və kir sökücü maddə, 5 kg
L 70 - camaşırlarda ağır yağ və kir sökücü maddə, 23 kg
L 90  - camaşırlarda ağır kir yağ və qan təmizləyici köməkçi yuma maddəsi, 25 kg
L 100 - toz halında xlor əsaslı ağardıcı və ləkə çıxaran köməkçi yuma maddəsi, 10 kg
L 106 - qatı xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 5 kg
L 106 - qatı xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 23 kg
L 107 - xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 5 kg
L 107 - xlorlu köməkçi yuma maddəsi, 23 kg
L 110 - toz halında oksigen əsaslı ağardıcı və ləkə çıxaran köməkçi yuma maddəsi, 10 kg
L 120 - kirəç önləyici toz, 10 kg
L 700 - toz halında camaşırxana ütülərini təmizləyən maddə, 5 kg
L 300 - camaşır üçün pas təmizləyici, 1 kg
L 310 - camaşır üçün yağ və boya təmizləyici, 1 kg
L 810 - camaşır üçün maye əsas yuma maddəsi, 23 kg
L 825 - camaşırlarda ağır kir,yağ və qan təmizləyici köməkçi yuma maddəsi, 23 kg
L 830 - camaşırlarda ağır yağ sökücü maddə, 23 kg
L 840 - xlorlu ağardıcı və ləkə çıxarma vasitəsi, 23 kg
L 850 - camaşırlarda maye oksigen ağardıcı, 23 kg
Klee paltar yuyucu toz Universal, 10 kg

H 1 - tozsoran və ya maşınla xalça yuma maddəsi, 5 kg
H 4 -  əllə xalça yuma maddəsi, 5 kg
H 10 - xalça və divanlar üçün ləkə sökücü maddə, 0.750 gr

K 300 - köpük sabun, 5 kg

F 50 - parlaq döşəmələr üçün yuyucu maddə, 5 kg
F 100 - yer yuma maşınlarda istifadə olunan avtomat yuyucu vasitə, 5 kg
F 100 - yer yuma maşınlarda istifadə olunan avtomat yuyucu vasitə, 23 kg
F 300 - cila qulluq maddəsi, 5 kg
F 500 - çirk və cila təmizləyici maddə, 5 kg
F 500 - çirk və cila təmizləyici maddə, 23 kg

Focus Optimum tualet kağızı (4x14), 2 qat , 22m
Focus Ekonomik tualet kağızı (8x8), 2 qat, 17m
Focus Point içdənçəkmə tualet kağızı (kiçik), 2 qat, 120 m, 686 yarpaq
Focus Extra içdənçəkmə tualet kağızı (böyük), 2 qat, 200 m, 1142 yarpaq
Focus Mini Jumbo tualet kağızı, 2 qat, 170 m, 1416 yarpaq
Focus Premium V qatlama tualet kağızı, 2 qat, 250 yarpaq

Focus Extra Z qatlama, (24x20 sm), 2 qat, 200 yarpaq
Focus Premium V qatlama, (20.5x23 sm), 2 qat, 200 yarpaq
Focus Extra Quick rulonda əl dəsmalı,  (20 sm), 150 m
Focus rulon əl dəsmalı, (20 sm), 150 m
Focus Ekonom rulon əl dəsmalı, 2 qat, 21 sm

Focus Ultra 1/8 qarson qatlama stolüstü salfet, (33x33 sm), 2 qat, 50 yarpaq
Focus Ultra Napkin  (50x24), 2 qat, (30x30sm) 
Focus Extra Mini stolüstü salfet (24x24 sm), 2 qat, 50 yarpaq
Focus Optimum dispenser üçün salfet (18x24 sm), 1 qat, 250 yarpaq
Salfet   FOCUS PREMİUM V-2vqat / 200
Horeca Economic stolüstü salfet (24x24 sm), 1 qat, 240 yarpaq

Focus Jumbo içdənçəkmə (19.5x25 sm), 1 qat, 280 m
Focus Jumbo içdənçəkmə (20.7x35sm), 2 qat, 125 m
Focus Ultra mətbəx dəsmalı (3x8), 2 qat, 100 yarpaq
Focus Familia mətbəx dəsmalı (4x7), 2 qat, 100 yarpaq

Focus Extra masa örtüyü (2x6), 2 qat, 12.5 m, 100 yarpaq
Rulopark unitaz qapağı örtüyü 250 yarpaq

April KC-180 - Qabyuyan maşınlar üçün deterjan - 20 lt 0-7 DH su üçün 0,5-1,5qr/lt 20 lt
April  KC-120 - Qab yuyan maşın üçün parlatıcı - 20 lt 0,2-0,8 qr/lt 20 lt
April KC 350 - Yanmış yağ təmizləyici maddə - 5 lt Birbaşa 5 lt
April KC 300 - Mətbəx ,zəmin ,divar və avadanlıqlar üçün yağ sökücü - 5 lt 20-1 qr/lt 5 lt
April  KC-200 - Qab yuyan maşın üçün ərp və kir sökücü vasitə - 5 lt 10-50 qr/lt 5 lt
MT 100 - Əldə qab yuma maddəsi - 20 lt 20 - 40 qr/lt 20 lt
MT 150 - Əldə qab yuma maddəsi - 20 lt 10-20 qr/lt 20 lt
MT 150 - Əldə qab yuma maddəsi - 1 lt 1 lt

April  L-300 - Qatı camaşır suyu - 0,8 qr 0,8 qr
April L-350 - Duru camaşır suyu - 1 lt 1 lt
April L-350 - Duru camaşır suyu - 5 lt 5 lt
April L-350 - Duru camaşır suyu - 20 lt  20 lt
April  GC-200 - Tualet ve pisuar temizləmə vasitəsi - 1 lt 1 lt
April  GC-200 - Tualet ve pisuar temizləmə vasitəsi - 5 lt 5 lt
April  GC-210 - Çoxfunksional ümumi təmizlik vasitəsi - 20 lt 20 lt
April  GC-210 - Çoxfunksional ümumi təmizlik vasitəsi - 5 lt 5 lt
April GC - 250 - Hamam və kafel təmizləyici maddə - 5 lt 5 lt
April GC 250 Hamam Və Kafel Təmizləyici 0.750 Lt 0,750 lt
April  GC-300 - Şüşə səthlər üçün təmizləyici vasitə - 5 lt 5 lt
April GC 500 - taxta döşəmələr üçün təmizlik maddəsi - 5 lt 5 lt
April  GC-400 - Hava təravətləndirici vasitə - 5 lt 5 lt
April  GC-400 - Hava təravətləndirici vasitə - 0,500 qr 0,500 qr
Klee paltar yuyucu toz Universal - 10lt 10 lt
Net "ŞİK" 600 ml - 600 ml  600 ml

April PC-300 - Köpük sabun - 5 lt 5 lt
FT 300 - Duş geli - 20 lt 20 lt
FT 400 - Saç şampun - 20 lt
20 lt
FT 100 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Çəhrayı - 20 kq 20
FT 100 - xoş ətirli, kremli, luks maye sabun. Çəhrayı - 5 kq 5
FT 200 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Ağ - 20 kq 20
FT 200 - xoş ətirli, kremli, luks maye sabun. Ağ  - 5 kq 5
FT 250 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Mavi  - 20 kq 20
FT 250 - xoş ətirli, kremli, lüks maye sabun. Mavi  - 20 kq 5
April PC-500 - Gigiyenik dezinfeksiya vasitəsi - 5 lt 5 lt
Rebel Limon Koloniya - 5 lt 5lt
Rebel Limon Koloniya - 300 ml 300 ml